2018-2019 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI

Tarih, yazının icadı ile başlar. Yazının, MÖ 3500′ lerde Sümerler tarafından bulunduğu bilinmektedir.

Yazı’nın bulunmasından önceki döneme Tarih ön­cesi Devirler (Prehistorik),

yazının bulunmasından sonraki döneme de Tarih Devirleri denilir.

I.   TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK) DEVİRLER:

Bu devirler, yapılan araç ve gereçlerin çeşitliliğine göre bölümlere ayrılır:

A.  TAŞ DEVRİ:      Bu devir de kendi arasında üçe ayrılır.

1.  Yontmataş Devri (Paleolitik):

fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc devri
Tarihöncesi devirler içinde en uzun yaşanan dönemdir.

insan bu devirde tüketicidir. Avcılık, balıkçı­lık ve toplayıcılık yapar.

insanın  doğa  ile  mücadelesi  bu  devirde başlar.

Toplumlar arasında yeterli iletişim yoktur.

Mağaralar ve kuytu yerler, yaşam için seçi­len yerlerdir.

Kaba taştan yapılan aletler ve mağara   duvarlarındaki resimler tek kalın­tılardır

Donemin sonuna doğru Ateş bulunur.

Ateş’in bulunması   bir anlamda uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilir.

2.  Ortataş Devri (Mezolitik):

Neolitik devre geçişi sağlayan bir ara dö­nemdir.

insanlar, yaşamlarını yine avcılık ve toplayı­cılık ile sürdürmektedir.

Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki ik­lim  koşulları  günümüz iklimine dönmeye başlamıştır.

3.  Cilalıtaş Devri (Neolitik):

İnsan üretken hale geçer.

Topraklar tarıma açılır.

Kalıcı kültür yaratılmaya başlanır.

Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sa­natı başlar.

ilk yerleşim birimleri oluşturulur.

Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır.

ilk dinsel inançlar ortaya çıkar.

İlk ticaret başlar.

Ataerkil bir düzen kurulur.

Köleci toplum  yapısı ortaya çıkar.

Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur

Dolmen  :     Uzunca ve kaba taşların yan yana dizilip üzerine yassıca kaba bir taşın yerleştirilmesiyle oluşan anıtlar.

Tümülüs :     Dolmenlerin toprak yığınıyla örtülüp bir tepe şekline getirilmiş hali.

Höyük    :    Tümülüslere Anadolu’da verilen ad

Kurgan   :    Tümülüslere Türkistan’da verilen isim

Menhir   :    Bir çizgi veya daire etrafında kabaca dikilmiş yüksek taşlardan oluşan anıtlar.

B. MADEN DEVRİ :   Kullanılan madenlere göre bölümlere ayrılır:

1.  Bakırtaş Devri (Kalkolitik):

Maden Devri’ne geçiş dönemidir. Bu devirde Bakır bulunarak, işlenmeye başlanmıştır. Bakır, insanın kullandığı ilk madendir. Doğada saf olarak bulunur. Bu devirde Bakır, günlük hayatın içine girmiş, ancak yumuşak olduğundan ve madencilik tekniğinin ilerlemesi ile de Bakır ve Kalay karış­tırılıp Tunç elde edilmiştir.

2- Tunç Devri:

Bu dönemde toplumlar arası  ile­tişim ve ticaret gelişmiştir.

ilk yerleşim birimleri, şehir devletlerine dönüşmüştür.

3.  Demir Devri:

Tarım sektörünün yanı sıra sanayi sektörü de gelişmiştir.

Uygarlığın gelişmesi hızlanmıştır.

Silah yapım tekniği gelişmiştir.

Babil Kralı Hammurabi tarafından ilk mer­kezi krallık kurulmuştur.

Dönemin sonuna doğru yazı bulunmuş ve Tarih öncesi Devirler sona ermiştir.

TARİH DEVİRLERİ:

Yazının bulunmasıyla başlar ve günümüze kadar devam eder.

Tarih ile yazı arasındaki ilişki :

Tarih, yazı ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek  zor olduğundan,

bu dönemlere “Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik Devirler)” veya “Karanlık Çağlar” denir.

Yazı    :

Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.

İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

Yazı, Anadolu’ya ilk olarak Asurlular tarafından Tunç devrinde getirilmiştir.

Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

TARİH DEVİRLERİ:

A.  İLKÇAĞ (Eskiçağ):

MÖ 3500’lerde Sümerler ‘in yazıyı bulması ile başlar, 476’da Batı Roma’nın yıkılışıyla sona erer.

Önceleri   şehir  devletleri   halindeki   siyasi yapı, sonradan Eski Yunan siteleri hariç,merkezi krallıklara dönüşmüştür.

Çağa çok tanrılı dinler egemendir. Ancak istisna olarak, İbranilerde tek tanrılı din ilk kez görüldü ise de Musevilik bir dünya dini olamamıştır. Hıristiyanlık da, bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Özellikle Akdeniz Havzası’nda canlı bir tica­ret ekonomisi görülmüştür, bunun temel nedeni koloniciliktir.

Köleci ve sınıflı toplum yapısı çağa egemen olmuştur.

Tarih Çağlan içinde en uzun yaşanan dö­nemdir.

Çağ’ın içinde, İsa’nın doğumu takvime baş­langıç olarak kabul edilir, İsa’nın doğumu ile MÖ dönem sona erer, MS dönem başlar, ilkçağ’ın içinde hem MÖ hem de MS dönemler yaşanmıştır

B.  ORTAÇAĞ:

MS   476’ da  Batı   Roma’nın yıkılmasıyla başlar, 1453 İstanbul ‘un Fethi ile sona erer.

Merkezi krallıklar gücünü Kavimler Göçü sonunda yitirdiğinden, siyasi yapıda Feodalite çağa egemen olmuştur.

Tek tanrılı dinler egemendir. Bu nedenle Ortaçağ’ da, bilimsel ve kültürel gelişme ya­vaşlar.

Tek üretim aracı ve zenginliğin simgesi topraktır. Geri, kapalı ve toprağa bağımlı bir ekonomik yapı görülür.

Akdeniz havzası, ticari etkinliğini yitirir.

Köleci toplum yapısı sarsılır, sınıflı toplum yapısı devam eder.

C.  YENİÇAĞ:

1453’te İstanbul’un Fethi ile başlar, 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

İstanbul’un Fethi’nde kullanılan tahrip gücü yüksek toplar, merkezi krallar tarafından kullanılmış, Feodalite yıkılırken, merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir.

Coğrafi Ke­şifler sonunda ise bazı merkezi krallıklar Sömürge imparatorluğu’na dönüşmüştür.
i

Tek tanrılı dinler çağa egemen olmasına rağmen, toplum üzerindeki etkinliklerini yitirmeye başlamışlardır.

Özellikle Coğrafi Keşifler’ den sonra, canlı bir ticaret ekonomisi görülür.

Rönesans Hareketleri sonunda sınıflı toplum yapısı da bozulmaya başlar.

D. YAKINÇAĞ:

1789’da Fransız ihtilali ile başlar günümüze kadar devam eder

Siyasi yapıya, Demokrasi egemendir. Özellikle Fransız İhtilali’nden sonra din devleti, Dünya devletine dönüşür. Ulusçuluk akımı güçlenir.

Tek tanrılı dinler çağa egemen olmasına rağmen, toplum üzerindeki etkinliklerini yitirir ve özellikle Fransız İhtilali’nden sonra , laik devlet ve laik toplum düzeni kurulur.

Fransız  ihtilali’nin getirdiği ilkeler sonucu, sınıflı toplum yapısı ortadan kalkar.

Sanayi Devrimi, hammadde ve pazar gereksinimini artırır.

Sömürge mücadelesi hızlanır.

Dikkat  :  Zamanı çağlara bölmek yapay bir bölme işlemidir. Öğrenimi kolaylaştırmak amacı taşır.

Örneğin:  İstanbul’un fethi, Avrupa ve Asya’yı etkileyen önemli bir tarihi olaydır. Ancak bu olay,

o sırada Amerika ve Afrika kıtasında yaşayan insanları doğrudan etkilememiştir.

Mısır ve Mezopotamya’daki insanlar yazıyı kullanırlarken, dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar ancak

yüzlerce yıl sonra yazıyı kullanmışlardır.

Çağların başlangıç-bitiş tarihleri nasıl tespit edilmiştir?

Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım “çağlara ayırarak” incelemedir. Çağların başlangıç ve bitim tarihleri      belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar  esas alınmıştır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Haziran 2009
P S Ç P C C P
« Oca   Tem »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 323.637 hits
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: