2018-2019 9. 10. 11. 12. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı

9. Sınıf Tarih Genel Tekrar Testi 1

Posted on: Ocak 11, 2009

1.   Tarihte devletlerarası ilişkilerde benzer nedenler ve gelişmeler karşısında, bazı devletler diplomasi, bazı devletler ise savaş yolunu tercih eder.
Bu durum Tarih bilimi için aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A)   Tarihi olaylarla ilgili kural koymak ve genelleme yapmak mümkün değildir.
B)   Tarihi olayları araştırırken yalnız yazılı kaynaklardan faydalanılmalıdır.
C)   Tarih araştırmalarında objektif olunmalıdır.
D)   Tarihin amacı geçmişteki olayları inceleyerek dersler çıkarmaktır.
E)   Tarih olayları incelenirken daha çok sosyal olaylar incelenmelidir.

2.   Bilim alanındaki gelişmeler Emeviler döneminde başlamış, Abbasiler döneminde en üst düzeye ulaşmıştır.
Buna göre, İslâm kültür ve medeniyetinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A)   Devlet adamlarının bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri
B)   Çeşitli medeniyetlere ait eserlerin Arapçaya çevrilmesi
C)   Avrupalıların Haçlı Seferleri’ni yapması
D)   Medreselerin kurularak, yaygınlaştırılması
E)   İslâmiyet’i kabul eden Arap olmayan ulusların katkıları

3.   Haçlı Seferleri’nin başlamasında etkili olan,
I.   kutsal sayılan toprakların alınmak istenmesi,
II.   Türk ilerlemesi karşısında Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi,
III.   doğunun zenginliklerine ulaşılmak istenmesi
durumlarının dinî, siyasi ve ekonomik nedenlerle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?

Dinî   Siyasi   Ekonomik
A)   I   II   III
B)   I   III   II
C)   II   I   III
D)   III   II   I
E)   II   III   I

4.   Türklerin Müslüman olduktan sonra aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi İslâm Dünyası’na “siyasi hizmetlerinden” birisi değildir?

A)   Farklı coğrafyalarda yeni Türk – İslâm devletleri kurmuşlardır.
B)   İslâm Dünyası’nı Haçlılara karşı korumuşlardır.
C)   Dağınık haldeki Müslümanları tek bayrak altında toplamışlardır.
D)   İslâm kültür medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.
E)   Halifeliği koruyarak, siyasi varlığını sürdürmesini sağlamışlardır.

5.   I.   Mekkeli inanmayanların Müslümanlara baskı yapmaları
II.   Medine’de İslâmiyet’i kabul eden bazı kişilerin Hz. Muhammed’le görüşerek, O’nu Medine’ye davet etmeleri
III.   Mekkeli inanmayanların, Müslümanlarla ticarî ve sosyal faaliyetlerini sona erdirmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerinde etkili olmuştur?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve III   E)   I, II ve III

6.   Avrupa Hunlarının yıkılmasında etkili olan aşağıdaki sebeplerden hangisi yalnızca coğrafi konumunun özelliği olarak gösterilebilir?
A)   Taht kavgalarının olması
B)   Orta Asya’dan gelen göçleri alamamaları
C)   Bizans entrikalarının yoğunlaşması
D)   Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı anlayışının hâkim olması
E)   Yerleşik bir kültüre sahip olmamaları

7.   Arapçanın İslâmiyet’i kabul eden toplumlarda yayılmasında,
I.   Kuran’ın Arapça olması,
II.   medreselerin eğitim dilinin Arapça yapılması
III.   devlet adamlarının bilimsel faaliyetleri desteklemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve II   E)   I, II ve III

8.   İlk Çağ’da bazı toplumların ticarî faaliyetlerle uğraşmalarını,
I.   deniz kıyısında kurulmuş olmaları,
II.   coğrafi konumlarının ulaşım imkânlarını kolaylaştırması,
III.   ihtiyaç fazlası üretimin yapılması
durumlarından hangilerinin kolaylaştırdığı savunulabilir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   I ve II
D)   I ve III   E)   I, II ve III

9.   “Manas Destanı”nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A)   Uygurlar   B)   Göktürkler
C)   Avarlar   D)   Sibirler
E)   Kırgızlar

10.   Hz. Ömer döneminde,
I.   ülkenin yönetim birimlerine ayrılması,
II.   illerdeki kadıların, valiler dahil herkes suç işlediğinde yargılayabilmesi,
III.   ordugâh şehirlerin kurulması
uygulamalarından hangilerinin yargının bağımsızlığını sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A)   Yalnız II   B)   Yalnız III   C)   I ve II
D)   I ve III   E)   II ve III

11.   İslâm tarihinde;
●   Kıbrıs alınmış,
●   İstanbul denizden kuşatılmış,
●   İspanya fethedilmiş
Bu gelişmeler,
I.   ülke sınırlarının genişlediğini,
II.   donanmanın kurulduğunu,
III.   İslâm kültürünün yayıldığını
durumlarından hangilerini gösterir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve III   E)   I, II ve III

12.   Eski Türk topluluklarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal dayanışmanın sağlanması ile ilgili değildir?
A)   Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
B)   Değişik dinlerin kabul edilmesi
C)   Ulusal şölenler düzenlenmesi
D)   Fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarının karşılanması
E)   Halkın yararlanması için çeşitli vakıflar kurulması

13.   ●   Mezopotamya’da Sümerler ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
●   Yunanlılarda seçimle işbaşına gelen yöneticiler kanunlar yapmışlardır.
●   Roma’da Cumhuriyet döneminde 12 Levha Kanunları hazırlanmıştır.
Buna göre Sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde kanunların hazırlanmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A)   Toplumsal eşitliğin sağlanmasına
B)   Kanun üstünlüğünün ortaya çıkmasına
C)   İnsan haklarının gelişmesine
D)   Özel mülkiyetin korunmasına
E)   Ekonomik uğraşların değişmesine

14.   Hz. Muhammed döneminde,
I.   Bedir Savaşı’nda ele geçirilen eserlerin okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması,
II.   Şam ticaret yolları üzerindeki Hayber Kalesi’nin ele geçirilmesi,
III.   Bizans’la Mute Savaşı’nın yapılması
durumlarından hangileri eğitime verilen önemi gösterir?
A)   Yalnız I   B)   Yalnız II   C)   Yalnız III
D)   I ve II   E)   I, II ve III

15.   Mısır’da kurulan ilk Türk İslâm Devleti olan Tolunoğullarının,
I.   Güçlü bir ordu ve donanma kurarak, Suriye ve Filistin’e egemen olmaları,
II.   Mısır’a sosyal ve dinî tesisler kurarak bayındır hale getirmeleri,
III.   Nil Nehri çevresinde, bentler ve su kanalları yaparak üretimi artırıp halkın ekonomik kalkınmasını sağlamaları
özelliklerinden hangileri doğrudan “sosyal devlet” anlayışının bir gereğidir?

A)   Yalnız I   B)   Yalnız III   C)   I ve II
D)   I ve III   E)   II ve III

16.   Mısır’da;
I.   anıt Mezarların yapılması,
II.   ölülerin mumyalanması,
III.   ölülerin yanına eşyalarının konması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A)   Nil Nehri’nin taşmasının önlenmek istenmesi
B)   Kralların kendini Tanrı ilan etmeleri
C)   Öldükten sonraki yaşama inanmaları
D)   Piramitlerin astronomide kullanılması
E)   Mısır’ın istilaya kapalı olması

Cevap anahtarı

9-sinif-genel-tekrar-testi-i

Reklamlar

6 Yanıt to "9. Sınıf Tarih Genel Tekrar Testi 1"

Super sorular

hangi okula gidiyorsun

süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

peki ya sen hangi okula gidiyorsun

kaliteleli bir site olmuş teşekkürler

bencedeharikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

4 Saatlik 11. Sınıf 2009-2010 9. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2009-2010 Lise-1 Tarih Yıllık Planı 2009-2010 Lise Tarih-1 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Yıllık Planı 2009-2010 Tarih-9 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2010-2011 2010-2011 11. Sınıf Tarih Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (Sosyal - 4 Saatlik - Yeni Müfredat) 2010-2011 Lise Tarih-3 Yıllık Planı 2014-2015 lise 3 seçmeli tarih yıllık plan 2014-2015 tarih 11 yıllık plan 2016 2017 lise tarih dersi yıllık planı 2016 2017 ÇTDT Yıllık Planı alparslan dönemi siyasi olayları Arslan Yabgu dönemi faaliyetleri Arslan Yabgunun yakalanması arslan yabgunun ölümü Avarlar Avrupa Hun Devleti Başgırtlar Bulgarlar Bumin Han Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti) ders notu Diğer Türk devletleri ve toplulukları ebu'l feth ne demektir Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc Göktürk Devleti Hazarlar Karlıklar Kimekler konu anlatımı kumanlar kıpçaklar Kıpçaklar (Kumanlar) Kırgızlar lise inkılap tarihi dersi 2016-2017 yıllık planları lise tarih testi Macarlar Mu-kan Kağan Olay OLGU pasinler savaşı kısa bilgi Peçenekler sabarlar Sabirler selçuk beyin babası kimdir Selçuk Beyin faaliyetleri selçuklu gazneli mücadelesi sibirler Sosyal sözel Sümerler Tarih Tarih 1 genel tekrar testi tarih 9 dersi 2016-2017 yıllık planları tarih 10 dersi 2016-2017 yıllık planları Tarihte Yazı ve Tarihe Yardımcı Bilimler tarih yıllık planlar 2016-2017 TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI TARİHİN TASNİFİ tuğrul beyin bağdat seferi tuğrul ve çağrı beyler döneminin önemli olayları Türgeşler Uygur Devleti UYGURLAR Uzlar (Oğuzlar) Yeni Müfredat Ünitelendirilmiş Yıllık Planı özeti İKİNCİ GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ İskitler İstemi Yabgu

Sayfalar

Ocak 2009
P S Ç P C C P
    Haz »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 323.637 hits
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: